מסלול השקעה תלוי גיל-המודל שיתאים את הסיכון לגילכם

זמן קריאה 3 דקות

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
מסלול השקעה תלוי גיל-המודל שיתאים את הסיכון לגילכם
investment route

כל השקעה בשוק ההון נעה בסקאלה רחבה שבין ספקולטיבית לסולידית והבחירה באשר לנכסי ההשקעה ואופי הסיכון נגזרים ממספר פרמטרים הנוגעים בפרופיל המשקיע ובייחוד בגילו, שכן מדובר במשתנה מהותי שנדרש להתאים למדיניות ההשקעה. בתי ההשקעות מציעים כיום מסלולים תלויי גיל החוסכים מהמשקיע את הצורך בהרכבת תמהיל השקעות ואלו כבר מובנים בהתאם לצרכי שכבת הגיל הרלוונטית. כל מה שצריך לדעת על המודל שיתאים את הסיכון לפי גילכם. 

רמת הסיכון בהשקעה היא אמנם עניין סובייקטיבי אך כאשר מסתכלים בצורה רוחבית על אוכלוסייה מסוימת שנמנית על אותה שכבת גיל, ברוב המוחלט של המקרים הם גם שותפים לצרכים ולאופי השקעה מסוים שהולם את גילם. אלא שאם זה נשמע כמו דבר המובן מאליו, עד לאחרונה המצב היה שונה לחלוטין.

מה הביא לשינוי ואילו מסלולי השקעה תלוי גיל קיימים?

בשנת 2016 החליט משרד האוצר להורות לכל הגופים המוסדיים לאמץ מודל במסגרתו יוקמו מסלולי השקעה תואמי גיל ודרך כך לחסוך מחלק מהעמיתים, בעיקר בני הגיל השלישי, את הצורך להחליט איך ובאיזה אופן יושקעו כספי החיסכון שלהם, שכמובן להחלטה זו משקל כבד והשפעה מהותית על הסכום שייצבר עבורם עד היציאה לפנסיה. רבים מאותם משקיעים תהו איך הכי נכון לבחור את תמהיל ההשקעות אלא שהוראת משרד האוצר הקלה מאוד בעניין זה ויצרה מודל השקעות חדש.

המודל החדש שהתבסס על מסלולי ההשקעה תלויי גיל (המכונה המודל "הצ'יליאני") קבע כי כל גוף השקעה ייקבע במסגרת החסכונות הפנסיוניים – קרנות פנסיה וקופות גמל – מספר מסלולים שיהיו תואמי קבוצות גיל ובהתאם מדיניות ההשקעה בהם תהיה הולמת לצרכי אותן השכבות:

  • מסלול השקעה לעמיתים מתחת לגיל 50
  • מסלול השקעה לעמיתים בטווח הגילים 50-60
  • מסלול השקעה לעמיתים שחצו את גיל 60

כמו-כן, במסגרת המהפכה בחסכונות הפנסיוניים נקבע כי כל גוף השקעה יכול לאמץ לחילופין גם מודל השקעה הבנוי מסדרה של מסלולים שיהיו מיועדים לקבוצת חוסכים שתאריך לידתם מצוי בטווח של 5 שנים לפחות, אך לא מעבר ל-10 שנים. 

יש לומר כי הרוב המוחלט של מנהלי קרנות הפנסיה בחרו באופציה הראשונה (שלושה מסלולים תלויי גיל כפי שפורטו לעיל) שדרשה מהם הקמת מספר מצומצם יותר של מסלולים. בהוראת משרד האוצר נקבע עוד כי כל עמית שיצטרף לקרן פנסיה כלשהי אך לא יבחר מסלול השקעה שאינו תואם את גילו, יסווג כברירת המחדל לאחד המסלולים הרלוונטיים לטווח גילו. בהמשך, עם העלייה בגיל החוסך, הוא ישוייך באופן אוטומטי למסלול שהוגדר גם הוא עבור בני גילו. כך למשל, חוסך בן 55 בקופת הגמל ישוייך למסלול ההשקעה לעמיתים בטווח הגילים שבין 50 ל-60, אך כאשר יחצה את הרף העליון, כלומר את גיל 60, כספי החיסכון יועברו למסלול ההשקעה לבני 60 ומעלה.

רוצים לשמוע עוד על מסלול השקעה תלוי גיל-המודל שיתאים את הסיכון לגילכם

למידע נוסף השאירו פרטים

מדוע חיסכון פנסיוני עבור כל שכבת גיל שונה זה מזה?

חיסכון פנסיוני הוא מקור ההון העיקרי שעתיד לכלכל אותנו ביום שלאחר הפרישה ולכן ניהול נכון ומקצועי של הכספים הנצברים במסגרתו קריטית ובעלת השפעה מהותית על גובה הקצבה שיזכה העמית במהלך תקופת הפנסיה. 

בהשקעת כספי החיסכון הפנסיוני נדרש לשלב בין ניהול סיכונים נכון לבין היכולת לנצל את מצבי השוק ולייצר לעמית תשואה נאה. אלא שכאן טמון ההבדל העיקרי – בעוד חוסך צעיר צפוי להיפגש עם הכסף רק בעוד עשרות שנים, הוא יכול להרשות לעצמו חשיפה לנכסים ספקולטיביים יחסית (שיעור חשיפה גבוה למניות) והתמודדות עם תנודתיות השוק, שכן לאורך זמן השווקים עולים וככל שמשך ההשקעה ארוך יותר, כך הסיכון להפסד פוחת. אצל מבוגרים התמונה שונה לחלוטין.

עבור חוסכים מבוגרים משך זמן ההשקעה קצר הרבה יותר, בהתאם לשנים שנותרו עד ליציאה לפנסיה ולכן בהשקעה רגישה כמו של כספי החיסכון נדרש לצמצם את רכיבי הסיכון (שיעור נמוך בחשיפה לניירות ערך) ולהשקיע בנכסים סולידיים יותר כמו אגרות חוב ממשלתיות או אג"ח מיועדות. לצד זאת, חשוב לציין כי לכל חוסך עומדת האפשרות של העברת הכספים למסלול אחר שלא משוייך לבני גילו. המשמעות היא שאם חוסך החליט שמסלול מסוים סולידי או לחילופין מסוכן עבורו, הוא יכול לנתב את הכספים למסלול השקעה אחר בהתאם לראות עינייו. יתרה מכך, ניתן לחלק את הכספים בין מספר מסלולים, כאקט של פיזור הסיכון.

מחפשים הזדמנויות השקעה ?

היתרון שבמודל מסלולי השקעה תלויי גיל

אימוץ המודל של מסלולים מותאמים לשכבות גיל פותרים לחוסך את דילמת ההחלטה באשר לכל מעטפת ההשקעה – נכסים, רמת הסיכון, אופי פיזור הכספים וכיוצא בזה. יתרון זה עומד לרשות עמיתים הפותחים חיסכון חדש ומסווגים באופן אוטומטי למסלול התואם את גילם כמו גם לחוסכים וותיקים שחוצים את גיל המוגדר כרף עליון במסלול מסוים ועוברים ישירות למסלול אחר הרלוונטי לגילם.

הטבות מס במכשירי החיסכון

חשיבות התאמת מדיניות השקעה של כספי העמית ביחס לגילו מהותית ובעלת השפעה על פוטנציאל הרווח אלא שעבור החוסכים עומדות גם לא מעט הטבות מס משמעותיות הניתנות לניצול חכם, כאפקט  המייצר מעין סוג של "רווח" נוסף לעמית, שכן אחרת אותם כספים היו נדרשים למיסוי ובהתאם הקצבה החודשית הייתה מצמטמת. 

כך למשל, בני הגיל השלישי העומדים בקריטריונים לפתיחת קופת גמל לפי תיקון 190, יכולים להנות מתשלום מס מופחת של 15% נומינלי בלבד ממרכיב הרווח היחסי, זאת לעומת מס רווח הון של 25% הנהוג כמעט בכל חלופות ההשקעה האחרות. נוסף על כך, במכשיר זה זוכים בעלויות דמי ניהול נמוכות, מסלולי השקעה מגוונים ושאר הטבות ייחודיות לחוסכים העונים כאמור על התנאים הנדרשים לפתיחת הקופה לפי תיקון 190. 

ביתר החסכונות הפנסיוניים ובייחוד בקרנות הפנסיה וקופות הגמל, זכאי החוסך החל מגיל הפרישה (62 לנשים ו-67 לגברים) להטבות מס. כך לדוגמה, הפנסיה מתפקדת ומוגדרת כהכנסה חודשית ולפיכך דורשת תשלום מס אלא שאם העמית יקבל את הקצבה רק החל מגיל הפרישה, הוא יהיה זכאי לקבל הטבת מס משמעותית על ההכנסה מקצבת הפנסיה שתגדיל בהתאם את גובה הקצבה נטו.

לצד זאת, גם מכשירי חיסכון אחרים כדוגמת קופות הגמל להשקעה, שיכולה לתפקד כחיסכון ארוך טווח (אך מיועדת גם לחיסכון בינוני או קצר מועד), מגלמת יתרונות בכל הקשור להיבט המיסוי. יתרון זה בא לידי ביטוי בכך שחוסך שייבחר להמתין עם בקשת משיכת הכספים לאחר מועד הפרישה יהנה מפטור מלא מתשלום מס הכנסה על הקצבה, זאת נוסף על יתר ההטבות – דחיית תשלום מס (אפקט ריבית דריבית), נזילות הכספים, גמישות במעבר בין מסלולים ויתר היתרונות של קופת גמל להשקעה.

בשורה התחתונה, מסלולי ההשקעה תלוי גיל נועדו כדי להקל על העמית בבחירת אופי ההשקעה ולאפשר לו בכל פרק זמן בחיים להנות ממדיניות השקעה מובנית התואמת את צרכיו. עם זאת, לעיתים נדרש לבצע התאמות בחסכונות הפנסיוניים, לבחון אפשרויות הוזלת העלויות ויתר צעדים שנועדו למקסם את פוטנציאל הרווח. צוות המומחים הפנסיוניים שלנו עומד לרשותכם וישמח לסייע בהתאמת הצרכים העדכניים לחיסכון הפנסיוני, להוזיל עלויות ולהבטיח שהכספי החיסכון, כמשאב החשוב ביותר בתקופת הפנסיה, נהנה מניהול מקצועי, חסכוני ויעיל. 

רוצים לשמוע עוד על מסלול השקעה תלוי גיל-המודל שיתאים את הסיכון לגילכם

מוזמנים לשלוח לנו הודעה

שיתוף

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

כתבות שיכולות לעניין אותכם

הדרך הנכונה לתכנון וניהול פיננסי לדור הבא

מומלץ עבורך
מדינת ישראל מחלקת הטבת מס של 40% עבור בני 60 +

בואו לבדוק את זכאותכם 

האם הכסף שלך מנוהל נכון?

הגיע הזמן לעשות את הצעד הראשון לעתיד הכלכלי שלך

העתיד הכלכלי

לקבלת טיפים על חיסכון, השקעות, כלכלה פרקטית ועוד..

רוצה לגלות מהם סוגי ההשקעות האלטרנטיביות המתאימים לך?

הגיע הזמן לעשות את הצעד הראשון לעתיד הכלכלי שלך

הפייסבוק שלנו
להשוואה בין ניהול תיקים לפלטפורמת ההשקעה השונות

הגיע הזמן לעשות את הצעד הראשון לעתיד הכלכלי שלך

הנצפים ביותר

לתכנון פיננסי מקצועי לעתיד הכלכלי שלך

השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם