מושגים בשוק ההון – מילון המונחים המלא

זמן קריאה 3.5 דקות 

מושגים בשוק ההון – מילון המונחים המלא
the complete glossary

בואו נתחיל בשאלה פשוטה: האם אתם יודעים מהי ההגדרה של שוק ההון? מה זה בעצם שוק ההון, שעליו כולם מדברים ושסביבו מרוכז מרבית ההון בעולם? כדי להבין מה זה שוק ההון אתם לא צריכים יותר מהגדרה אחת פשוטה ומייד גם ניתן לכם אותה. כדי לבחור ולנהל השקעות בשוק ההון אתם כבר צריכים להכיר מאות רבות של מונחים בשוק ההון ולשם כך תידרשנה לכם השכלה רשמית ו/או שנות ניסיון רבות בשוק ההון. את הבחירה והניהול של ההשקעות שלכם אתם רוצים להאציל לידיים מקצועיות, אבל בכדי שלא תרגישו לגמרי אבודים, בנינו עבורכם מילון מושגים בשוק ההון בו תוכלו למצוא שורה של מושגי יסוד בשוק ההון.

שוק ההון

כראוי, מילון מונחים שוק ההון חייב תמיד להתחיל בהגדרת הבסיס – מה זה שוק ההון? ובכן, בהגדרתו המצומצמת, שוק ההון הוא השוק שבו יכולים תאגידים וממשלות לגייס הון מהציבור הרחב. גיוס ההון מבוצע באמצעות הנפקת ניירות ערך בדמות מניות או אגרות חוב ומכירתם לציבור. בכך למעשה מתמצית הגדרתו של שוק ההון ואולם, בהגדרתו המורחבת, שוק ההון הוא גם השוק בו סוחרים אנשים ותאגידים בניירות הערך הללו ובגזרותיהם, לאחר שהונפקו.

ניירות ערך

עוד מונח מפתח ברשימת מונחים שוק ההון הוא ניירות ערך. נייר ערך הוא מסמך המוכיח א' בעלות על הון מניות של תאגיד (מניה) או ב' זכאות להתחייבויות של בעל חוב (איגרת חוב). המחזיק בנייר ערך מסוג מניה הוא למעשה בעל נתח בבעלות על התאגיד שהנפיק את המניה. המחזיק בנייר ערך מסוג אג"ח זכאי לקבל קרן וריבית מהתאגיד או הממשלה שהנפיקו את האג"ח על פי התנאים המפורטים בה. השקעה בניירות ערך מיועדת בעיקרה לייצר רווח פיננסי ממסחר בהם.

מסחר בבורסה

הבורסה הוא מוסד פיננסי רשמי, שבו מתבצעת פעילות המסחר בניירות ערך של חברות ציבוריות (חברות שהנפיקו מניות לציבור ושמניותיהן נסחרות, על כן, בבורסה). נייר הערך מונפק לציבור ע י התאגיד או הממשלה ומאותו הרגע הוא הופך לסחיר בין בני אדם ותאגידים, היכולים לקנות ולמכור את נייר הערך. פעולות הרכישה והמכירה של ניירות ערך יכולות להתרחש גם מחוץ לבורסה והן מערבות בדרך כלל שורה של גורמים כדוגמת ברוקרים, בנקים וישויות פיננסיות אחרות, המנהלות חשבון מסחר בבורסה. יחד עם זאת, רישומן והוצאתן לפועל של כל פעולות הקנייה והמכירה בניירות ערך של חברות ציבוריות, מבוצע תמיד במסגרת הבורסה.

רוצים לשמוע עוד על מושגים בשוק ההון – מילון המונחים המלא

מוזמנים להשאיר פרטים

מניות

מניה היא נייר ערך שמעניק למחזיק בו, נתח מהבעלות על החברה שהנפיקה את המניה. המניה מונפקת פעם אחת ומאותו הרגע היא נסחרת בבורסה על ידי הציבור. שווי המניה נקבע במעמד הנפקתה ומאותו הרגע יכול שווי זה להשתנות לכל כיוון ובכל עוצמה, בהתאם לשינויים ברמות הביקוש וההיצע של המניה. ככל שהחברה מצליחה יותר ומציגה ביצועים עסקיים ופיננסיים טובים יותר, כך עולה רמת הביקוש למניותיה ובהמשך לכך עולה גם ערך המניה ולהיפך. הפקת רווח ממסחר במניות מבוססת, בדרך כלל, על רכישת מניות שערכן צפוי לעלות ומכירתן לאחר שהערך אכן עלה, אם כי תמיד צריך לזכור שמדובר בצפי בלבד והמניה יכולה גם להפתיע עם ירידת ערך.

אגרת חוב

אגרת חוב או אג ח הוא נייר ערך שאותו מנפיקים תאגידים וממשלות בכדי לגייס הון בתצורת הלוואה מן הציבור. כאשר תאגיד מסוים מבקש לגייס הון מהציבור, אך אינו מעוניין להעמיד את המניות שלו למכירה לציבור, הוא יכול להנפיק איגרות חוב. על אגרת החוב מצוין הערך הנקוב שלה, קרי הסכום שיש לשלם לתאגיד כדי להפוך לבעלי האג"ח וכן מצוינות התחייבויות התאגיד כלפי מחזיקי האג"ח ובכלל זה תשלומי ריבית להם זכאי מחזיק האג"ח ומועד פקיעת תוקף האג"ח ואשר בו מחויב התאגיד להחזיר לבעלי האג"ח את הקרן בסך הערך הנקוב (עם אפשרות להצמדה, בהתאם לתנאי האג"ח). גם במקרה זה, לאחר הנפקתו הופך האג"ח לנייר ערך סחיר שניתן לקנות ולמכור בשוק ההון, כשערכו נקבע על פי רמות הביקוש וההיצע שלו בשוק ההון.

נגזרים

נגזרים הם מכשירים פיננסיים, שערכם נגזר מנכס פיננסי הקרוי נכס הבסיס כדוגמת מניה. שני סוגי הנגזרים המרכזיים הם אופציות וחוזים עתידיים.

  • אופציה – המחזיק באופציה זכאי, אך לא חייב, לקנות או למכור את נכס הבסיס במחיר מוסכם מראש ובתאריך ידוע מראש.  לדוגמא, ערכה של אופציית מעו ף נגזר מערך מדד תל אביב 35 (הלוא הוא מדד המעו"ף) בבורסה.
  • חוזה עתידי – חוזה שנערך בין שני צדדים עם מועד פקיעה מוגדר מראש. במסגרת החוזה, מתחייב מוכר החוזה לשלם לקונה החוזה את ההפרש היחסי, אם שוויו של נכס הבסיס במועד הפקיעה יהיה גבוה יותר מהמחיר המוסכם בחוזה. מן הצד השני, מתחייב קונה החוזה לשלם למוכר החוזה את ההפרש היחסי אם שוויו של נכס הבסיס במועד הפקיעה יהיה נמוך יותר מהמחיר המוסכם בחוזה.

השימוש בנגזרים נפוץ בעיקר כאמצעי גידור לסיכוני המסחר בנכס הבסיס. כך למשל, משקיע הצופה עלייה של שווי השוק של מניה מסוימת, ירכוש את אותה מניה מחד ומאידך יגן על עצמו באמצעות מכירת חוזה עתידי על אותה מניה, כך שאם בסופו של דבר המניה תרד, חלק מההפסד יקוזז באמצעות ההפרשים שישולמו לו על ידי קונה החוזה העתידי.

קרנות נאמנות

קרן נאמנות היא למעשה מכשיר פיננסי, דרכו מבוצעות השקעות בניירות ערך בצורה משותפת למספר רב של משקיעים החברים בקרן. קרן הנאמנות מנוהלת על ידי מנהל הקרן ופעילותה מעוגנת במסגרת הסכם נאמנות, המפורסם בתשקיף לציבור. קרנות נאמנות מאפשרות לציבור הרחב להשקיע בניירות ערך מבלי לסחור בהם באופן ישיר. הקרנות נבדלות זו מזו בעיקר בסוגי הנכסים בהם הן משקיעות וברמות הסיכון האופייניות – קרנות מנייתיות, קרנות שקליות, קרנות חו"ל, קרנות אג"ח, קרנות כספיות וכדומה. כל אדם או תאגיד יכול לבחור קרן נאמנות, להפקיד לקופתה סכום כסף שיופנה להשקעות הקרן ולמשוך מהקרן את הרווחים היחסיים המגיעים לו בהתאם לביצועים הפיננסיים של הקרן.

מחפשים הזדמנויות השקעה ?

מסחר במטבע חוץ

לעומת השקעות שקליות בדמות פיקדונות שקליים למשל, השקעות מט ח הן השקעות במטבעות זרים. שוק המט"ח הוא השוק הגדול בעולם ובו נסחרים מרבית המטבעות בעולם. המסחר במטבעות מבוצע בצמדים, מטבע כנגד מטבע (יורו-דולר, שקל-דולר, ין-דולר קנדי, לירה שטרלינג-פרנק שווייצרי וכן הלאה). המטרה – רכישת מטבע א' באמצעות מטבע ב' כשערך מטבע א' צפוי להיות גבוה יותר מערכו הנוכחי וכששיעור העלייה בערכו צפוי להיות גבוה יותר משיעור העלייה של מטבע ב'. לדוגמא, קניית דולר אחד תמורת שלושה שקלים (3 שקל לדולר) בהנחה שבעוד פרק זמן מסוים, ערכו של הדולר יעלה ל-3.2 שקל לדולר. לחילופין, ניתן לבצע את הפעולה בכיוון ההפוך, קרי מכירה של מטבע א' ביחס למטבע ב' אם הצפי הוא דווקא לירידה בערכו.

תיק השקעות

השקעות בשוק ההון מבוצעת בדרך כלל במסגרת תיק השקעות או פורטפוליו. תיק ההשקעות הוא למעשה אוסף ההשקעות של משקיע ספציפי או של גוף השקעות כלשהו. כך למשל, למשקיע X יש תיק השקעות משלו ובו אפשר למצוא השקעה דרך קרן נאמנות. אותה קרן מנהלת אף היא תיק השקעות משלה ובו ניתן למצוא את כלל הנכסים בהם היא משקיעה בפועל. תיקי השקעות נועדו בעיקרם לפזר סיכונים באמצעות פיזור הון ההשקעות על פני מספר נכסים מסוגים שונים ובשווקים שונים בכדי להימנע ממצב של "כל הביצים בסל אחד". ניהול תיקי השקעות מבוצע בדרך כלל באמצעות מנהלי תיקים מקצועיים, שבונים את התיק ומנתבים את כספי בעל התיק להשקעות שונות בהתאם להעדפות הסיכון ושאיפות הרווח של המשקיע, בכפוף לדינמיקה בשווקים השונים.

מוצרי חיסכון

בהגדרתו הפשוטה, חיסכון הוא מכשיר פיננסי אליו מפקיד החוסך כספים בכדי לצבור אותם לאורך זמן. בחיסכון בנקאי, נהנה החוסך מתשואה בדמות ריבית שקלית נטולת סיכון אותה מתחייב הבנק לשלם לו על החיסכון. מוצרי חיסכון בשוק ההון הם מוצרים בהם מושקעים כספי החיסכון באפיקי השקעה בשוק ההון במטרה לייצר תשואות גבוהות יותר מתשואת ריבית בנקאית נטולת סיכון. מוצרי חיסכון בשוק ההון קיימים בעיקר לחיסכון לטווח הארוך ולטווח הבינוני וכוללים: קופת גמל, קרן השתלמות, פוליסת חיסכון, קופת גמל להשקעה, ביטוח חיים ועוד.

זוהי כמובן רשימה תמציתית של מושגים בסיסיים בשוק ההון מתוך אלפי מושגים בשוק ההון, שחשוב מאוד להכיר כתנאי מפתח להצלחה בשוק ההון. צוות המומחים הפיננסיים שלנו עומד לרשותכם בכל שאלה בנושא מושגים שוק ההון וישמח להכיר לכם את ערוצי ההשקעה הפתוחים בפניכם ולתכנן את תיק ההשקעות האידיאלי עבורכם.

רוצים לשמוע עוד על מושגים בשוק ההון – מילון המונחים המלא

מוזמנים לשלוח לנו הודעה

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותכם

הדרך הנכונה לתכנון וניהול פיננסי לדור הבא

מומלץ עבורך
מדינת ישראל מחלקת הטבת מס של 40% עבור בני 60 +

בואו לבדוק את זכאותכם 

האם הכסף שלך מנוהל נכון?

הגיע הזמן לעשות את הצעד הראשון לעתיד הכלכלי שלך

העתיד הכלכלי

לקבלת טיפים על חיסכון, השקעות, כלכלה פרקטית ועוד..

רוצה לגלות מהם סוגי ההשקעות האלטרנטיביות המתאימים לך?

הגיע הזמן לעשות את הצעד הראשון לעתיד הכלכלי שלך

הפייסבוק שלנו
להשוואה בין ניהול תיקים לפלטפורמת ההשקעה השונות

הגיע הזמן לעשות את הצעד הראשון לעתיד הכלכלי שלך

הנצפים ביותר

לתכנון פיננסי מקצועי לעתיד הכלכלי שלך

השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם