קרנות פרייבט אקוויטי-רכישת חברות במצוקה עם פוטנציאל רווחיות גבוה

זמן קריאה 3.5 דקות 

קרנות פרייבט אקוויטי-רכישת חברות במצוקה עם פוטנציאל רווחיות גבוה
Private equity funds

בניגוד לפעילות השקעה בהון ציבורי, קרי ההון שמשקיע הציבור הרחב במסחר בניירות ערך ונכסים אחרים, פרייבט אקוויטי היא פעילות השקעה בהון פרטי (Private Equity Investment) המבוצעת באמצעות הון פרטי שאינו רשום בבורסה ציבורית. פעילות ההשקעה בהון פרטי מבוצעת דרך קרנות פרייבט אקוויטי המשקיעות ישירות בחברות פרטיות, או רוכשות את השליטה בחברות ציבוריות, במטרה להשביח את פעילותן ולמכור אותן ברווח גבוה. מה זה בדיוק קרן פרייבט אקוויטי? איך היא מתנהלת? מי יכול להשקיע דרכה? באילו חברות ונכסים משקיעה הקרן ומהן אסטרטגיות ההשקעה השכיחות בעולם זה? על כך תוכלו לקרוא ממש כאן בשורות הבאות.

אז מה זה פרייבט אקוויטי?

Private Equity Fund או קרן הון פרטי היא קרן שמבצעת השקעות באמצעות הון פרטי של משקיעים פרטיים ואינה פתוחה לציבור הרחב. מן הסתם, הקמת קרנות כאלה לא נועדה לעשות את מה שאפשר לעשות גם באמצעות קרנות נאמנות (Mutual Funds) או כל קרן השקעות אחרת הפתוחה בפני הציבור. קרנות Private Equity מתמקדות בסוגים מאוד מסוימים של השקעות ובעיקר ברכישה של חברות פרטיות או ברכישת השליטה בחברות ציבוריות (Public Companies) במטרה להשביח את פעילותן ולמכור את אותן ברווח גדול. פעילותן של קרנות אלה יכולה להתבסס על אסטרטגיות השקעה שונות ומגוונות, אך המטרה של כולן היא זהה: השקעת הון פרטי בחברות לצורך השבחתן ומכירת האחזקות ברווח וזאת, בשונה כמובן מהשקעות גנריות באמצעות הון ציבורי, המתמקדות ברכישת נכסים וניירות ערך בבורסות רשומות.

כיצד בנויה הקרן?

קרן Private Equity מוקמת ומנוהלת על ידי מנהל הקרן, שיכול להיות אדם פרטי, קבוצת אנשים או תאגיד.  הקרן מוקמת כשותפות מוגבלת, בה מנהלי הקרן הם שותפים כלליים (General Partners) המנהלים את פעילות הקרן, מחזיקים בכ-1% ממניות הקרן ונושאים באחריות מלאה לפעילותה. כספי ההשקעה מגיעים ממשקיעים פרטיים בעלי הון (משקיעים כשירים) ומשקיעים מוסדיים (Institutional Investors) כדוגמת קרנות פנסיה, בנקים וחברות ביטוח. כל אלה יחד הם שותפים מוגבלים בקרן (Limited Partners), האוחזים בכ-99% ממניותיה ונושאים באחריות מוגבלת לפעילותה. השותפים המוגבלים הם שמזרימים את ההון לפעילות ההשקעה של הקרן והשותפים הכלליים הם שמנהלים את פעילות ההשקעה ואת הקרן כולה הלכה למעשה.

רוצים לשמוע עוד על קרנות פרייבט אקוויטי-רכישת חברות במצוקה עם פוטנציאל רווחיות גבוה

מוזמנים להשאיר פרטים

אסטרטגיות Private Equity

כאמור, עיקר פעילותן של קרנות הון פרטי ממוקדת ברכישת חברות פרטיות וברכישת השליטה בחברות ציבוריות. המטרה היא לזהות חברות בהן קיים פוטנציאל גבוה להשבחה – חברות במצוקה כלכלית, חברות עם קשיי נזילות, חברות הסובלות מתפקוד לקוי של ההנהלה או סכסוך משתק בין בעלי המניות, חוסר יעילות תפעולית וכן הלאה. בכל המקרים הללו, מזהה הקרן חברות בהן היא יכולה לייצר את הערך החסר בכדי להשביח את פעילות החברה, להעלות את שוויה ובסופו של דבר למכור אותה ברווח גבוה. פעילות זו מבוצעת באמצעות סוגים שונים של אסטרטגיות פרייבט אקוויטי בדרך כלל לתקופות השקעה ארוכות של עד 10 שנים – פרק הזמן הנדרש להשלמת מהלכי השבחה מורכבים וארוכים כמו Turnaround, הנעה ומימוש צמיחה, או הנפקה ציבורית.

Leveraged Buyout (LBO)

LBO, או בעברית, רכישה ממונפת, היא אסטרטגיית השקעה אגרסיבית המבוססת על מימון רכישת השליטה בחברות גדולות באמצעות הון עצמי נמוך (עד כדי 10% מעלות הרכישה) וגיוס חוב גבוה. ההון העצמי מגיע כמובן מכספי הקרן עצמה, בעוד גיוס החוב יכול להתבצע באמצעות הנפקת אגרות חוב או הנפקה ציבורית של מניות החברה הנרכשת (Acquired company), או באמצעות נטילת הלוואות ואשראי בנקאי תוך שימוש בנכסי החברה הנרכשת כביטחונות כנגד החוב.

Turnaround

שינוי או היפוך מגמה, היא אסטרטגיה שמבוססת על איתור חברה במצוקה, רכישת שליטה בחברה והזנקת מהלך אסטרטגי נרחב שנועד להשביח את פעילותה וכמובן, את שוויה. בתום המהלך, שווי החברה גבוה יותר מהשווי בו רכשה אותה הקרן, אז יכולה הקרן לממש את רווחיה באמצעות מכירת אחזקותיה בחברה המושבחת.

פרט לשתי אסטרטגיות מובילות אלה, קרנות הון פרטי נעזרות באסטרטגיות נוספות ובהן:

  • Growth Equity (הון צמיחה) – השקעה בעסקים המציגים שיעורי צמיחה גבוהים במיוחד
  • Mezzanine (מימון ביניים) – השקעות והלוואות גישור לחברות צעירות בשלבים מתקדמים
  • Secondary Funds (קרנות שניוניות) – רכישת תיקי השקעות או נכסים של קרנות השקעה לקראת סיום פעילותן
  • Fund of Funds (קרן של קרנות) – השקעה בתיקי השקעה של קרנות השקעה (Investment Funds) וקרנות מתמחות כדוגמת קרנות נדל ן (Real Estate) ותשתיות
  • Venture Capital (הון סיכון) – השקעה בחברות הזנק (סטרטאפ), בדרך כלל טכנולוגיות, בתחילת דרכן על סמך פוטנציאל הצלחה. השקעות במסגרת קרנות הון סיכון נחשבות למסוכנות יותר, אך גם גוזרות פוטנציאל רווח גבוה הרבה יותר לאור פוטנציאל הצמיחה הרב העומד בפני חברה בתחילת דרכה.

על פי רוב, קרן Private Equity מתמחה באסטרטגיה אחת בלבד ואסטרטגיה זו מעוגנת במסגרת תקנון הקרן אליו מתחייבים כל השותפים בה. כך למשל, קרן הון סיכון תשקיע תמיד בחברות סטרטאפ בלבד, בעוד קרן LBO תתמחה ספציפית ברכישה ממונפת של חברות עם פוטנציאל השבחה.

מחפשים הזדמנויות השקעה ?

כיצד מתנהלת פעילות ההשקעה בקרן הון פרטי?

כפי שניתן כבר להבין, אין דמיון רב בין אופן הפעילות של קרנות נאמנות (Mutual Funds) המשקיעות באפיקים ציבוריים באמצעות הון ציבורי ובין זו של קרנות פרייבט אקוויטי. בעוד קרן נאמנות יכולה לבחור מניות באמצעות נתונים פיננסיים שהם נחלת הציבור ויכולה גם לשנות כיוון, למכור מניה ולקנות אחרת בלחיצת כפתור, קרן הון פרטי מבצעת מהלכים שאין מהם חזרה קלה ולכן כל החלטת השקעה שמתקבלת על ידה, חייבת לעבור תהליך מורכב של Due Diligence.

תהליך זה, הנקרא בעברית, בדיקת נאותות, הוא תהליך שבמסגרתו בוחנת הקרן את חברת המטרה שאותה היא רוצה לרכוש. במסגרת התהליך נבחנים כל ההיבטים העסקיים, התחרותיים והחשבונאיים של החברה לרבות סל מוצרים, מגמות שוק, גודל שוק, צמיחת שוק, זירה תחרותית, התנהלות ארגונית, שרשרת ערך, שרשרת אספקה, מאזנים, תזרים מזומנים, צוות ניהול וכוח אדם ועוד. על הקרן לקבל תמונה מלאה ומפורטת על החברה העומדת על הפרק במטרה לבחון האם ניתן להוסיף לה ערך שיוצר פוטנציאל לרווח גבוה במיוחד, איך ניתן ונכון להוסיף את הערך הזה והאם מדובר בעסקה המצויה בגבולות הגזרה של הקרן. בהתאם לכך, קרנות Private Equity מנהלות בדרך כלל מחלקות שלמות של אנליסטים, או נעזרות בחברות ייעוץ אסטרטגי, שממפות עבורן את החברות הפוטנציאליות לרכישה ומבצעות עבורן אנליזה יסודית של חברות נבחרות.

למי מתאימה ההשקעה במסגרת של Private Equity?

כאמור, שחקני המפתח בהשקעות הון פרטי הם משקיעים מוסדיים, שיודעים להעמיד הון בהיקפים גדולים ויודעים לספוג את הסיכונים בפעילות הקרן – שני מרכיבי מפתח הדרושים לפעילות אפקטיבית של כל קרן פרייבט אקוויטי. יחד עם זאת, בקרנות אלה לוקחים חלק גם משקיעים פרטיים בעלי הון גבוה ותחכום פיננסי מספק, הנקראים משקיעים כשירים כהגדרתם בחוק ניירות ערך. השקעה בקרנות הון פרטי מחייבת הון גבוה, אופק השקעה ארוך טווח ואמון מלא של השותפים המוגבלים בשותפים הכלליים המנהלים עבורם את כספם. פוטנציאל הרווח שמציעות קרנות הון פרטי הוא אולי הגבוה ביותר בשוק ההון, אך גם כזה שדורש את הרמה המקצועית הגבוהה ביותר ואת אורך הרוח הנדרש לצורך השגת יעדים פיננסיים באמצעות כלים עסקיים. דברים אלה נכונים במיוחד לאור העובדה שקרן כזאת משקיעה במספר חברות במקביל, כשכל חברה בתיק ההשקעות (Portfolio Company) דורשת Attention עסקי ניהולי ברמה הגבוהה ביותר.

בחירת קרן הון פרטי להניח בה את כספכם היא בחירה סופר חשובה וקריטית ובמשימה הזאת ישמחו לסייע לכם המומחים הפיננסיים שלנו – להכיר לכם את העולם המרתק של Private Equity, להסביר לכם על אסטרטגיות ההשקעה השונות, לפרוש בפניכם את הקרנות הרלוונטיות לכם בארץ ובחו"ל וכמובן לתכנן עבורכם תיק השקעות בהון פרטי ברמה גבוהה ועם פוטנציאל רווח גבוה.

ומה עכשיו?

רוצים לעשות את הצעד הראשון ולתכנן נכון את העתיד שלכם? נטו תכנון פיננסי מונה מעל ל-600 עובדים ועובדי מקצוע שיעזרו לכם לתכנן את העתיד שלכם בצורה המיטבית ביותר.

קראו את ה-WIKI על קבוצת נטו תכנון פיננסי.

רוצים לשמוע עוד על קרנות פרייבט אקוויטי-רכישת חברות במצוקה עם פוטנציאל רווחיות גבוה

מוזמנים לשלוח לנו הודעה

שיתוף

כתבות שיכולות לעניין אותכם

הדרך הנכונה לתכנון וניהול פיננסי לדור הבא

מומלץ עבורך
מדינת ישראל מחלקת הטבת מס של 40% עבור בני 60 +

בואו לבדוק את זכאותכם 

האם הכסף שלך מנוהל נכון?

הגיע הזמן לעשות את הצעד הראשון לעתיד הכלכלי שלך

העתיד הכלכלי

לקבלת טיפים על חיסכון, השקעות, כלכלה פרקטית ועוד..

רוצה לגלות מהם סוגי ההשקעות האלטרנטיביות המתאימים לך?

הגיע הזמן לעשות את הצעד הראשון לעתיד הכלכלי שלך

הפייסבוק שלנו
להשוואה בין ניהול תיקים לפלטפורמת ההשקעה השונות

הגיע הזמן לעשות את הצעד הראשון לעתיד הכלכלי שלך

הנצפים ביותר

לתכנון פיננסי מקצועי לעתיד הכלכלי שלך

השאירו פרטים ומומחה מטעמינו יחזור אליכם בהקדם